ช่องทางหากลุ่มผู้ป่วย

หากท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ต้องการหากลุ่ม/ชมรมผู้ป่วย สำหรับโรคเดียวกันกับท่านหรือคนที่ท่านรู้จัก

กรุณาลงข้อมูลตามด้านล่าง ทางมูลนิธิฯ จะเป็นสื่อกลางในช่วยผลักดันในการสร้างกลุ่มผู้ป่วยรายโรค เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง และความเข้าใจซึ่งกันและกันต่อไป
https://forms.gle/tXha24L2ShcnvG3a6