การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก — ที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล