งานวัน “โรคหายาก” ประเทศไทยครั้งที่ 10 และงานครบรอบ 3 ปี มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก

งานวัน “โรคหายาก” ประเทศไทยครั้งที่ 10 และงานครบรอบ 3 ปี มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก

มาแล้วจ้า…..😊

เรียนเชิญผู้ป่วยโรคหายาก และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมงาน วัน “หายาก” กับโรค “หายาก” และคนที่ “พบยาก” แบบพวกเรา

Save the date!!!! 29/02/2020 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

รีบลงทะเบียนกันเข้ามานะคะตามข้อมูลด้านล่าง หรือคลิกไปที่ https://forms.gle/LWwRT4zhgiYCPzTq5