ข่าวฝากจากเพื่อนๆ

ข่าวฝากจากเพื่อนๆ

ผู้ดูแลก็มีหัวใจ มีตัวตน และก็ต้องการการดูแลเช่นกัน

ครูฤทธิ์ นักบำบัดในถาดทราย และเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวผู้ดูแลลูกที่มีความพิการ มีความต้องการพิเศษ พัฒนาการล่าช้า ครูฤทธิ์จึงเข้าใจความเหน็ดเหนื่อย ความเครียด ความกดดัน ที่ผู้ดูแลมี

ในโอกาสวันดาวน์ซินโดรม (21 มีนาคม 2563) ปีนี้

ครูฤทธิ์จึงอยากจัดกิจกรรมการบำบัดในถาดทราย ให้ผู้ดูแล ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 3 ชม. เพื่อดูแลจิตใจ ผ่อนคลาย และพูดคุยอะไรก็ตามที่ผู้ดูแลอยากคุย ที่อาจหาคนฟังได้ยาก (ถ้าอยากคุย) และได้เล่น ทำกิจกรรมการบำบัดในถาดทราย การบำบัดที่เล่นได้ (ถ้าอยากเล่น) (หากไม่อยากคุย ไม่อยากเล่น แต่อยากร่วม ก็ยินดีเสมอ)

รับจำนวนจำกัดเพียง 5 คน ใช้สถานที่บ้านครูฤทธิ์เอง รามอินทรา 34 กทม. พื้นที่จำกัดหน่อยครับ (ไม่มีทุนจัดใดๆ ใจล้วนๆ)

จัดกิจกรรมวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-13.00น. (ย้ำ จัดกิจกรรมวันที่ 3 ไม่ใช่วันที่ 21)

คุณสมบัติ : เป็นผู้ดูแลบุคคลที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม
เงื่อนไข : เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะผู้ดูแลเท่านั้น จำกัดครอบครัวละ 1 คน

ติดต่อทางอินบ๊อกซ์ Facebook เพจ “Sand Tray – Play ก็ดี Therapy ก็ได้”