รวม link กลุ่มผู้ป่วย

มูลนิธิโรคพันธุกรรม LSD

http://www.lsdthailand.com/lsd/index.php

ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย

http://www.thaihemophilia.org/

บ้านท้าวเเสนปม

https://m.facebook.com/barntawsaenpom/?locale2=th_TH

มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

https://www.facebook.com/fendfoundation/

ชมรมพราเดอร์วิลลี่-ซินโดรม(ประเทศไทย)

https://www.facebook.com/pws.thailand.group

กลุ่มบ้านคนตัวเล็กใจใหญ่

https://www.facebook.com/groups/172786469561672/

Rettsyndrome Thailand

https://www.facebook.com/groups/424079628751201/