สิทธิต่างๆของคนพิการ

สิทธิต่างๆของคนพิการ

สิทธิต่างๆของคนพิการ
– เบี้ยความพิการ คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจะได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน
– บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น การรักษาต่างๆ หรือการบริการ พยาบาลเฉพาะทาง
– มีสิทธิเรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรี
– บริการจ้างงานคนพิการ
– บริการสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นทางลาด
– บริการเงินกู้ สำหรับคนพิการ
– บริการสวัสดิการสังคม เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก
– บริการล่าม ภาษามือ
– ได้รับการลดหย่อนทางภาษีการเงิน

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ไอแอลเจ้าพระยาสุรศักดิ์